PROJEKTŲ RENGIMAS IR VALDYNAS, TYRIMAI
Atsižvelgę į individualius kliento poreikius, teikiame kompleksines projektų rengimo paslaugas:

Projektinių paraiškų rengimas

• Kliento situacijos analizė
• Paramos gavimo galimybių įvertinimas
• Problematikos identifikavimas ir projekto idėjos suformavimas
• Reikiamos informacijos surinkimas
• Reikalingos dokumentacijos pagal konkrečią priemonę rengimas
• Tarpinių ir galutinių rezultatų derinimas su klientu
• Parengtos dokumentacijos pateikimo laiku užtikrinimas pagal konkrečią priemonę
• Nuolatinis bendravimas su agentūra paraiškos vertinimo metu
• Parengtos dokumentacijos koregavimas atsižvelgus į pastabas

Projektų valdymas

Projektų valdymas – vienas svarbiausių ir neišvengiamų projekto įgyvendinimo etapų. Kartu su klientu valdydami projektą, mes prisiimame atsakomybę efektyviai ir kokybiškai kontroliuoti viso projekto įgyvendinimą nuo pradžios iki pabaigos. Kad projektas vyktų sklandžiai siūlome šias projekto administravimo paslaugas:

  • viešųjų pirkimų organizavimas
  • mokėjimo prašymų rengimas
  • komunikacijos su įgyvendinančiąja agentūra vykdymas
  • projekto viešinimo užtikrinimas
  • galutinės ataskaitos rengimas

Tyrimų vykdymas

Atsižvelgdami į Jūsų poreikius, siūlome kiekybinius (tikslius, apskaičiuojančius ir patikimus), kokybinius (kūrybiškus, interpretatyvius) arba mišrius tyrimus, leidžiančius atsakyti į klausimus: Kas? Kodėl? ir Kaip?
Atsižvelgdami į tiriamo reiškinio specifiką, kiekvienu atveju pritaikome tinkamiausius tyrimo metodus. Esant poreikiui – jų kombinacijas, siekiant pateikti kompleksinį tyrimo vertinimą bei gauti įvairiapusiškos informacijos.

NAUDOJAMI METODAI:
Atliekant tyrimus, vienas pirmųjų žingsnių, kuriuos būtina atlikti – duomenų surinkimas. Duomenų surinkimo proceso rezultatai priklauso nuo kelių veiksnių: tiksliai ir teisingai parengtų klausimų, teisingai atrinktų respondentų. Svarbus vaidmuo tenka ir apklausėjams, kurių darbas didžia dalimi apsprendžia tyrimo kokybę.
Duomenų surinkimo metodai
Priklausomai nuo išsikeltų klausimų ir asmenų grupių, kurių nuomonę norima sužinoti, klientams siūlome šiuos duomenų rinkimo metodus:

  • Popieriaus ir pieštuko interviu (PAPI). Šis metodas atkartoja interviu procesą, kuomet apklausėjas turi atspausdintą anketą, apklausia respondentą ir užpildo anketą užrašydamas respondento atsakymus į klausimus.
  • Apklausa vykdoma tiesiogiai bendraujant su respondentu (angl. face to face), duomenis fiksuojant planšetiniu kompiuteriu.
  • CAWI – apklausa internetu. Elektroninių klausimynų nuorodos yra siunčiamos potencialiems tyrimo dalyviams.
  • CATI – apklausa telefonu. Patikimas ir greitas būdas vykdyti apklausą plačiu mastu.

Strategijų, studijų rengimas