JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪROS finansuoti projektai:

  • Mobilus darbas su jaunimo Pasvalio rajone 2022. Projekto suma: 20 000,0 Eur. Projekto trukmė: 2022-01-01 – 2022-12-31.
  • Mobilus darbas su jaunimu Biržų rajone 2022. Projekto suma: 20 000,0 Eur. Projekto trukmė: 2022-01-01 – 2022-12-31.
  • Mobilus darbas su jaunimu Anykščių rajone 2022. Projekto suma: 11 000,0 Eur. Projekto trukmė: 2022-01-01 – 2022-12-31.

Projektai įgyvendinti pagal 2014-2020 m. Pasvalio rajono vietos plėtros strategijos priemones:

  1. PASVALIO RAJONO GYVENTOJŲ VERSLUMO KOMPETENCIJŲ UGDYMAS (PASV-LEADER-1C-M-7-6-2019/42VSPV-19-1-12288-PR001). Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-01-14 – 2021-03-23.
  2. MOBILUS DARBAS SU JAUNIMU PASVALIO RAJONE (PASV-LEADER-6B-DS-6-3-2019/42VS-PV-19-1-08784-PR001). Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-01-14 – 2022-03-31.

Projektai įgyvendinti pagal Jaunimo reikalų agentūros priemones:

  1. Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų fondo projektas „CONNECTING PEOPLE”. Projekto kodas: 4-LMF-A01506/2021.
  2. Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo konkurso projektas  „MOBILUS DARBAS SU JAUNIMU PASVALIO RAJONE). Projekto kodas: 1-JMD00879/2021. Projekto suma: 16 000,0 Eur.
  3. Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektų finansavimo konkurso projektas „MOBILUS DARBAS SU JAUNIMU BIRŽŲ RAJONE”. Projekto kodas: 2-JMD01106/2021. Projekto suma: 16 000,0 Eur.

Projektai įgyvendinti pagal Pasvalio rajono savivaldybės priemones:

  1. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų programos projektas „Pasvalio jaunimo apdovanojimai„. Projekto vertė: 500,0 Eur.
  2. Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos projektas „„Mobilus darbas su jaunimu Pasvalio rajone”„. Projekto vertė – 590,0 Eur.

Projektai įgyvendinti pagal kitų programų priemones: