JAUNIMO INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS

 • suteikti tikslią ir suprantamą informaciją jaunam žmogui aktualiais klausimais;
 • suteikti informaciją jaunam žmogui apie skirtingus informacijos šaltinius, kuriuose jauni žmonės gali surasti juos dominančią informaciją savarankiškai, bei padėti jauniems žmonėms juose orientuotis;
 • rengti informacinius metodinius leidinius ir kitą jauniems žmonėms aktualią medžiagą, jaunimui rūpimomis temomis, kuriuose būtų apibendrinta pagrindinė, jaunam žmogui aktuali informacija tam tikra tema, jaunimui prieinamu formatu;
 • informuoti jauną žmogų apie jo teises ir pareigas, jam galimas teikti paslaugas, bei padėti suprasti, kaip jaunas žmogus gali jomis pasinaudoti;
 • ugdyti jauno žmogaus medijų ir informacinio raštingumo gebėjimus, skatinti jaunų žmonių informacinį raštingumą;
 • skatinti jaunų žmonių kritinį mąstymą, priimti savarankiškus sprendimus, padėti atrasti jiems tinkamiausius sprendimų variantus juos dominančiais klausimais;
 • nukreipti jauną žmogų į organizacijas ir institucijas, kuriose gali būti suteiktos specializuotos jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugos.
  Jaunimo informavimas ir konsultavimas vykdomas vadovaujantis:
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e2a868404fa011e9975f9c35aedfe438

 

Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu iš anksto susitarus tel. 8 652 50718 arba socialineiniciatyva@gmail.com.