JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪROS finansuoti projektai 2023 m.:

  • Mobilus darbas su jaunimo Pasvalio rajone 2023. Projekto suma: 20 000,0 Eur. Projekto trukmė: 2023-01-01 – 2023-12-31.
  • Mobilus darbas su jaunimu Anykščių rajone 2023. Projekto suma: 20 000,0 Eur. Projekto trukmė: 2023-01-01 – 2023-12-31.
  • Jaunimo erdvė Pumpėnuose. Projekto suma 12 000,0 Eur. Projekto trukmė: 2023-08-01 – 2023-12-31.
  • Partnerystė Pažangos priemonės Nr. 09-003-02-0205 „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą” projekte. Projekto suma 272 521,70 Eur.  Projekto trukmė 2023-11 – 2027-11.

PASVALIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS finansuoti projektai 2023 m.:

  • Socialinio verslo projektas „Bendruomenės ir jaunimo centras Pumpėnuose” (PASV-LEADER-6B-DS-12-1/42VS-PV-23-1-02383-PR001). Projekto suma: 92 033,0 Eur. Projekto trukmė 2023-08-01 – 2024-08-01.