Apie mus

VšĮ Socialinė iniciatyva – socialinio verslo įmonė, įsteigta siekiant daryti teigiamą socialinį poveikį jaunimo, vietos bendruomenėms, kitoms socialinėms grupėms.

Skirtingai nuo įprastų įmonių, VšĮ Socialinė iniciatyva pagrindinis tikslas yra ne pelno, o teigiamų pokyčių visuomenėje siekimas. Tinkamai finansiškai pagrįsta veikla suteikia įmonei galimybę būti nepriklausoma, finansuoti savo veiklą, užtikrinti kokybiškas paslaugas. Gautas pelnas skiriamas vienai ar kelioms socialinėms problemoms spręsti, reinvestuojamas į socialinio verslo plėtrą.

Neatsitiktinai VšĮ Socialinė iniciatyva simboliu tapo pagrindinis lietuviško šiaudinio sodo elementas.  Tradicinis lietuviškas šiaudinis sodas laimina svarbius gyvenimo įvykius, simbolizuoja bendruomenę, jis susideda iš daugybės šiaudelių, kurie yra tarsi žmonės, kurie bendrai veikdami ir siekdami savo tikslų tampa bendruomene.

Savo veikloje VšĮ Socialinė iniciatyva siekia:

  • Skatinanti ir palaikyti vietines jaunimo, bendruomenių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros ir kitose srityse;
  • Ieškoti inovatyvių būdų didinti jaunimo, kitų socialinių grupių bendruomenių aktyvumą ir integraciją;
  • Organizuoti jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, vietos bendruomenių švietimą bei mokymą;
  • Organizuoti ir teikti pagalbą jaunimui, su jaunimu dirbančioms organizacijoms ir vietos bendruomenėms, siekiančioms įgyvendinti įvairius projektus ar iniciatyvas;
  • Vykdyti jaunimo informavimą ir konsultavimą įvairiais jaunimui aktualiais klausimais;
  • Skatinti vietinę ir tarptautinę savanorystę;
  • Teikti atviro darbo su jaunimu ir bendruomene principais paremtas veiklas ir paslaugas Bendruomenės ir jaunimo centre Pumpėnuose;
  • Vykdyti atvirą mobilų darbą su jaunimu ir kt.